Thursday, September 6, 2012

Kajian Kes: Sungai di Thailand Vs Sungai di Malaysia THAILAND

Menam Chao Praya merupakan sungai utama yang terpanjang (kira-kira 1 300km) di Thailand.


Ia SANGAT penting dan digelar NADI utama pengangkutan di Thailand disebabkan   jalan DARAT  yang TERHAD.  
Sungai ini dapat dimudiki kapal-kapal sederhana besar :
-Sejauh 402km dari muaranya pada musim lembap.
-Sejauh 190km dari muaranya pada musim kering.

Sungai Menam Chao Praya dan cawangan-cawangannya seperti Me Ping, Me Wang, Me Yom dan Me Nam penting untuk;
Kayu balak dihanyutkan
 • mengangkut penumpang dari pedalaman ke Bandar Bangkok
 • Membawa barangan pukal ke bandar
 • Menghanyutkan kayu balik ke kilang
 • Membentuk daratan mendap untuk pertanian padi dan jut
 • Diempang untuk menjana kuasa hidroelektrik (Empangan Chainat dan Empangan Yan Hee)
 • Kegiatan 'pasar apung' dan pengangkutan 'klong' merupakan daya tarikan pelancong.


Bandar Raya Bangkok dikenali sebagai ‘Venive Timur’ kerana terdapat banyak terusan atau ‘klong’ yang berperanan seperti jalan raya di Bangkok.

MALAYSIA 
 •  Sungai merupakan jalan pengangkutan penting di kawasan pedalaman (Sabah dan Sarawak). 
 • Jalan pengangkutan yang utama di Malaysia ialah Sungai Rajang, Sungai Baram, Sungai Kinabatangan dan Sungai Pahang. 
 •  Sungai Rajang  penting untuk:
a.    Jalan pengakutan (penumpang dan barangan Pukal) utama dari pedalaman  ke Bandar Kapit
b.    Menjana kuasa hidroelektrik contoh Empangan Pelagus.
c.    Dataran mendapnya sesuai untuk pertanian padi seperti di Delta Rajang.
d. Mengairi kawasan Pertanian 
 •      Sungai Kinabatangan untuk menghanyutkan kayu balak ke kilang atau ke Pelabuhan Sandakan untuk dieksport.
 •      Sg. Kedah dan Sg. Kelantan juga membentuk dataran yang subur untuk pertanian padi.
 •     Sungai-sungai di Malaysia juga sesuai untuk sumber air domestic (mandi-manda, minuman, perindustrian dan perlombongon serta penternakan ikan ait tawar, ketam dan udang.
  

No comments:

Post a Comment